Door Maarten-Jan Stam op 29 augustus 2015

In gesprek met projectontwikkelaar Studiopro6

In het kader van de werkbezoeken die wij als Gewestelijke werkgroep Europa doen, is in dit geval Studiopro6 aangedaan. Studiopro 6 heeft z’n thuisbasis in Alkmaar en bestaat sinds 2011. Deze projectontwikkelaar houdt zich bezig met het ontwikkelen van concepten gericht op het bouwen van woningen.

Projecten van hun hand zijn hier te vinden >>

De bouwwereld heeft te maken met regelgeving zoals die binnen Europa wordt vastgelegd. Duurzaam bouwen speelt daarbij een voorname rol. Hierbij valt te denken aan het gebruik van FSC-producten (o.a. hout), het energielabel, en de EPC-normen. EPC staat voor energieprestatiecoëfficiënt en drukt de energetische prestatie van een woning uit.

Een mogelijk gevaar bij al deze regelgeving is willekeur. Het idee van een energielabel is niet per definitie verkeerd. Het gaat echter om het zuiver vaststellen en het controleren van de afspraken. Hier heeft de overheid, zo lijkt het, nog niet genoeg mankracht voor.

Het borgen van afspraken die in Europa worden gemaakt is echter net zo belangrijk als het maken van afspraken voor duurzaam bouwen zelf.  Dit geldt ook voor de EPC-normen waarbij de toegestane waarden naar beneden aflopen voor de komende jaren. Van 0,6 naar 0,4,0,2 enzovoort.

Er zijn echter meerdere rekenmodellen die kunnen worden gehanteerd bij het vaststellen van de normen. Ook dit kan voor willekeur zorgen. Nadat het huis is opgeleverd heeft men nog niet meegemaakt dat er iemand is komen kijken of hetgeen wat is beloofd voor de bouw, ten aanzien van de EPC-normen, ook daadwerkelijk is toegepast.

Studiopro6 staat in principe helemaal niet negatief ten opzichte van duurzaam bouwen en de Europese regelgeving daaromtrent. Wel is het zo dat de ontwikkelingen in andere sectoren van de samenleving soms traag gaan. Een duurzaam gebouwd huis, zorgt op dit moment voor een hogere kostprijs, de maandelijkse lasten ten aanzien van energie zijn echter lager.

Op dit moment beginnen banken dit ook voorzichtig in te zien als het gaat om financiering. Verder hoopt men dat de Nederlandse staat en de Europese Unie actiever en met meer duidelijkheid de ondernemers tegemoet komen. Zodat het bouwen van duurzame woningen nog verder een boost kan krijgen en dat het mogelijk ook goedkoper kan.

Een echte keuze voor louter duurzame bouwprojecten in alle sectoren waarin de Europese Unie een enorm stimulerende rol speelt middels een zeer consistent beleid zou top zijn.

Wij bedanken studiopro6 voor hun tijd om met ons van gedachten te wisselen.

Maarten-Jan Stam

Maarten-Jan Stam

Tijdens een bijeenkomst van de PvdA in Den Haag kwam ik in contact met de landelijke werkgroep Europa. Daar werd mij verteld dat een nieuwe lokale afdeling vorm zou krijgen en ik hieraan bij kon dragen. Internationale samenwerking heeft altijd mijn interesse gehad, via deze werkgroep leer ik zelf steeds meer hoe dit werkt in

Meer over Maarten-Jan Stam