5 april 2017

Europees landbouwbeleid en onze boeren in Noord-Holland

In hoeverre is Europees landbouwbeleid relevant voor onze boeren in Noord-Holland?

Om op deze vraag een antwoord te krijgen, organiseert de Gewestelijke Europawerkgroep Noord-Holland op MAANDAG 8 MEI een zeer actueel debat over Europees Landbouwbeleid en de agrarische sector in Noord-Holland.

Op deze avond zullen wij in gesprek gaan met:

De toegevoegde waarde van de Europese Unie in een aantal van de belangrijkste uitdagingen van de Nederlandse landbouwsector wordt vaak onderschat. Denk aan zaken als:

Voedselkwaliteit en voedselzekerheid

Rendabele voedselvoorziening

Duurzaamheid en milieu

Maar ook in actuele kwesties als ongewenste machtsconcentraties in de zaadveredelingsindustrie (bijzonder relevant voor Noord-Holland) kan Europa een corrigerende rol spelen.

Vaak leeft het gevoel dat Brussel “achterloopt” op de zaken. Maar als het gaat om onze ambities m.b.t. rendabel landbouwbeleid en duurzaamheid kan Europa wel eens de redding zijn van de goedwillende Nederlandse boer.

Wil jij weten wat wij hier als PvdA in kunnen betekenen, in Europa, in de provincie en op landelijk niveau?

Kom dan op maandag 8 mei naar:

“Huis van de wijk” De Alkenhorst

Schelfhoutlaan 4, 1816 LG Alkmaar (072-303 00 90 )

De avond begint om 20:00 en eindigt om 23:00 uur. (inloop 19:30)

Aanmelden kan via werkgroepeuropaNH@gmail.com