Voorzitter

Jaime Donata,

Jaime Donata,

Over Jaime Donata,

voorzitter van de Gewestelijke werkgroep Europa Noord-Holland

Historicus, consultant, publicist, ghost- en copywriter.
Binnen de PvdA actief als: Bestuurslid Landelijke Europawerkgroep, verantwoordelijk voor gewestelijke werkgroepen, Werkgroep Ledenpanel