Connectie blootleggen tussen Europa en de regio/provincie