Door Jaime Donata, op 15 juni 2015

Van start: PvdA Europanetwerk Noord-Holland

 

Beste partijgenoten, provinciegenoten, Europeanen. Vorige maand kwam het bestuur van de Gewestelijke Europawerkgroep Noord-Holland bijeen in Amsterdam, om samen met een groepje Europa-geïnteresseerde sociaaldemocraten te praten over hoe we het Europese project op een zo concreet mogelijke manier onder de aandacht kunnen brengen bij zoveel mogelijk PvdA-leden in onze gewestelijke afdelingen. Hoe maken wij het bureaucratische, conceptuele, idealistische Brussel tastbaar voor het PvdA-lid uit Alkmaar, Hilversum, Hoorn, of Den Helder?

Een lastige maar interessante vraag – en tevens de inzet van de nieuw Europawerkgroep Noord-Holland.

Speerpunt van de Werkgroep zal vooralsnog bestaan in koppelen van regionale economische groei aan de Europese markt en Brusselse regelgeving. Hoe beïnvloedt de Europese economische integratie het regionale bedrijfsleven? Levert Europa ons inderdaad die beloofde groei en banen op? Maken Europese subsidies en regels op het gebied van mllieu het gemakkelijke of juist moeilijker voor ondernemers bij u en ons om de hoek? Kortom, wat is het netto-resultaat van Europa nu eigenlijk in de provincie Noord-Holland? En hoe brengen wij dat als PvdA in beeld?

In deze eerste nieuwsbrief vindt u een verslag van Maarten-Jan Stam een van onze leden uit Alkmaar, die op bezoek is geweest bij het bedrijf Besseling Techniek en daar sprak over de noodzaak van consequent Europees beleid rondom duurzame energie.

Een aardig inkijkje in de praktijk van hoe bedrijven in Noord-Holland- maar ook consumenten – er op vooruit kunnen gaan wanneer wij met Europa bewust kiezen voor een integrale en gemeenschappelijk aanpak van het energie en milieuvraagstuk waar wij de komende decennia mee te maken zullen krijgen.

Ook de bijdrage van werkgroeplid Ernstjan van Doorn raakt aan duurzaamheid en milieu, een onderwerp dat te groot en te complex is om op te lossen als gemeente of provincie alleen – maar wat wel geagendeerd kan worden in Europa door een actieve werkgroep met goede connecties in Brussel.

Met dat laatste zit het wel goed – maar wat voor ons minstens zo belangrijk is een goede connectie met de lokale PvdA-achterban in de provincie. Kent u mensen in uw regionale of lokale PvdA netwerk die geïnteresseerd zijn in lokale/regionale economie, duurzaamheid, energie en/of Europa, stuur deze nieuwbrief dan door!

 

Jaime Donata,

Jaime Donata,

voorzitter van de Gewestelijke werkgroep Europa Noord-Holland Historicus, consultant, publicist, ghost- en copywriter. Binnen de PvdA actief als: Bestuurslid Landelijke Europawerkgroep, verantwoordelijk voor gewestelijke werkgroepen, Werkgroep Ledenpanel

Meer over Jaime Donata,