Door Maarten-Jan Stam op 15 juni 2015

Bezoek Melkveehouderij Rooker

In Aartswoud bij melkveehouderij Rooker waren wij recent te gast. Eigenaar van dit bedrijf is Frank Rooker. Hij zorgde voor een interessante en inspirerende rondleiding van zijn bedrijf. Zo blijken koeien behoefte te hebben aan gezonde voeding, rust en regelmaat om optimaal te kunnen presteren waar het gaat om de melkproductie. Overal zit een gedachte achter en het enthousiasme van de heer Rooker werkte aanstekelijk, het zou voor iedereen een interessante ervaring zijn om eens op een bedrijf als dit te gaan kijken.

Welnu, concreet, in hoeverre bevorderd de EU en haar regelgeving deze sector. Dit verschilt natuurlijk per regio maar het is wel zo dat het afschaffen van het melkquotum niet als nadelig wordt gezien. Sterker nog ‘Nederland is een van de weinige landen die het melkquotum ook altijd haalde, voor veel boerenbedrijven in andere landen was dit bij lange na niet het geval’.

De subsidies die worden verstrekt zijn ook zeer welkom in de landbouwsector. De heer Rooker wist via LTO (land- en tuinbouworganisatie) te vertellen dat het investeren via subsidies loont. Grofweg zou kunnen worden beweerd dat de burgers 2 EURO per week “kwijt” zijn aan landbouwsubsidies. Echter zorgen deze subsidies nu juist weer voor lagere prijzen in de winkel, klinkt als een waardevolle investering.

Bedenk hierbij dat 70% van de melk wordt geëxporteerd wat betekent dat het hier echt gaat om een exportproduct wat baat heeft bij vrije handelszones binnen Europa. Melk wordt onder andere verwerkt in babyvoeding, natuurlijk zuivelproducten die we kennen uit de schappen in de supermarkt, maar ook in de farmaceutische industrie.

Niet iedere boer is in staat om biologisch te boeren. Dit betekent echter niet dat duurzaam boeren geen rol speelt. Firma Rooker levert aan Campina Friesland, hier wil men uitsluitend melk die duurzaam is verkregen. Met oog voor milieu en dierenwelzijn. Innoveren en investeren in het bedrijf is iets van Frank Rooker ook graag wil.

Dit is echter niet altijd even makkelijk via de extra subsidies die beschikbaar worden gesteld door EU. In zeer korte tijd moet een allesomvattend plan voor het hele project worden ingediend. Dit dient dat vervolgens ook razend snel te worden uitgevoerd. Dit is vaak geen doen, de inschrijving sluit al voordat er zich is dat de vergunningen om het project te laten plaats vinden op tijd binnen zijn.

Daarbij maakt de EU het de boeren ook soms lastig door een jaarlijkse papierwinkel die moet worden ingevuld omtrent het precieze bodemgebruik. Behalve dat dit veel werk is, zit de meeste frustratie soms in de steeds veranderende regels. Dit helpt niet echt, er is ruimte voor een meer consistent beleid met oog voor een langere termijn en een beleid met continuïteit. Soms voelt het net of de EU bepaald hoe de ondernemer het best zijn grond kan gebruiken (op sommige punten zelfs moet gebruiken).

Toch is de heer Frank Rooker over het algemeen positief over de kansen die er liggen door Europese samenwerking. De regelgeving heeft grote invloed op de landbouw en het is daarom belangrijk om dit goed vorm te geven.’ Negatief doen over Europa zorgt er niet voor dat de landbouwsector van Nederland optimaal kan overleggen met de Europese partners, dit kan door werken.’

De EU kan een positieve bijdrage leveren aan een stijging van de omzetten, de innovatie en de duurzaamheid maar dan moet er wel worden ingezet op een consistent beleid waarbij continuïteit een rol speelt. Ook moet men goed kijken wat er per regio binnen een land nodig is om het

Maarten-Jan Stam

Maarten-Jan Stam

Tijdens een bijeenkomst van de PvdA in Den Haag kwam ik in contact met de landelijke werkgroep Europa. Daar werd mij verteld dat een nieuwe lokale afdeling vorm zou krijgen en ik hieraan bij kon dragen. Internationale samenwerking heeft altijd mijn interesse gehad, via deze werkgroep leer ik zelf steeds meer hoe dit werkt in

Meer over Maarten-Jan Stam